Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3084
01/03/2021
Ημ.Δημ
02/03/2021
Ανάθεση του έργου της έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο (Πανεπιστημιουπόλεις Κνωσού & Βουτών και στη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου) για την περίοδο από 1/1/2022-31/12/2023, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος έως 31/12/2024
Προϋπολογισμός: 1.632.000,00€
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/04/2021
1884
12/02/2021
Ημ.Δημ
15/02/2021
Επαναπροκήρυξη Συντήρησης εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 55.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 26/02/2021 25/02/2021
1453
08/02/2021
Ημ.Δημ
12/02/2021
Ετήσιος έλεγχος και συντήρηση όλων των μέσων πυρασφάλειας στο κτήρια το Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 28.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 23/02/2021 22/02/2021
1325
Ημ.Δημ
09/02/2021
Ετήσια συντήρηση 30 θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας τμήματος Βιολογίας
Προϋπολογισμός: 4.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/02/2021 16/02/2021

Ημ.Δημ
02/02/2021
Εκτέλεση εργασιών με σκοπό την αντιπυρική επάλειψη ξύλινων τοιχοπετασμάτων του Κλειστού Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στο Ηράκλειο, για το έτος 2021.
Προϋπολογισμός: 14.880,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 09/02/2021