Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3481
30/03/2020
Ημ.Δημ
08/04/2020
Διαγωνισμός άνω των ορίων για την Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.
Προϋπολογισμός: 3.160.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 19/05/2020 12/05/2020
2910
09/03/2020
Ημ.Δημ
12/03/2020
ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Τ.Ε.Τ.Υ.
Προϋπολογισμός: 650.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 04/05/2020 27/04/2020
2944
10/03/2020
Ημ.Δημ
10/03/2020
Ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο .
Προϋπολογισμός: 80.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/03/2020 19/03/2020
2725
Ημ.Δημ
06/03/2020
Μεταφορά απο τα προκατασκευασμένα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης επί της Λ. Κνωσσού στα κτήρια πρώην Πρυτανείας.
Προϋπολογισμός: 74.400,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 19/03/2020 18/03/2020
2634
04/03/2020
Ημ.Δημ
05/03/2020
Αναγόμωση φιάλης πυρόσβεσης και μεταφορά συστήματος ελέγχου πρόσβασης από την εξωτερική είσοδο στην εσωτερική είσοδο του κεντρικού χώρου υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 8.400,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/03/2020