Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
6444/24-03-2023
24/03/2023
Ημ.Δημ
24/03/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΕΜΕ.
Προϋπολογισμός: 37.200,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/04/2023 12/04/2023
6308
23/03/2023
Ημ.Δημ
23/03/2023
Προμήθεια και εγκατάσταση ασανσέρ (αντικατάσταση ενός παλαιού) και εκσυγχρονισμό ενός ήδη υπάρχοντος (με αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα) του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 30.132,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/04/2023
5771
15/03/2023

Ημ.Δημ
18/03/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Προς την εταιρεία «OTS A.E.» Αλεξανδρουπόλεως 25 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα  Τηλ.: 2310 590140
Προϋπολογισμός: 36.776,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 24/03/2023 24/03/2023
5897
17/03/2023
Ημ.Δημ
17/03/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης περιληπτικών διακηρύξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο,
Προϋπολογισμός: 3.690,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/03/2023 22/03/2023
5883
17/03/2023
Ημ.Δημ
17/03/2023
Απεντόμωση και Μυοκτονία σε όλες τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Παν. Κρήτης στο Ηράκλειο, στο αστεροσκοπείο Σκίνακα και στον σταθμό Φινοκαλιά για δύο έτη.
Προϋπολογισμός: 22.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 27/03/2023