Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
21005
18/09/2023
Ημ.Δημ
19/09/2023
2η Επαναπροκήρυξη της Συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 118.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/10/2023 06/10/2023
21042
18/09/2023
Ημ.Δημ
18/09/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΚ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΟ 2023.
Προϋπολογισμός: 2.495,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 26/09/2023 26/09/2023
21044
18/09/2023
Ημ.Δημ
18/09/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΣ ΑΣΔΡΑΧΑ
Προϋπολογισμός: 8.680,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 26/09/2023 26/09/2023

Ημ.Δημ
12/09/2023
2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 4.889,20€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 27/09/2023

Ημ.Δημ
12/09/2023
2Η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 22.311,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 25/09/2023