Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
11671
06/09/2018
Ημ.Δημ
11/09/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Aποξήλωση των υφισταμένων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED, την προμήθεια υλικών όπως καλώδια υλικά και διακόπτες dimming και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετατροπής στις εγκαταστάσεις φωτισμού σε επιλεγμένους χώρους εργασίας και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 382.700,00€
Διεθνής διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 25/10/2018 19/10/2018 12/10/2018

Ημ.Δημ
10/09/2018
Προμήθεια ενός συστήματος ανάγνωσης & πλύσης μικροπλακών ELISA για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 7.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/09/2018

Ημ.Δημ
10/09/2018
Προμήθεια ενός κλιβάνου διοξειδίου του άνθρακα (CO2 Incubator) για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 7.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/09/2018

Ημ.Δημ
10/09/2018
Προμήθεια ενός συστήματος παρακολούθησης προνυμφών zebrafish για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 23.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/09/2018

Ημ.Δημ
06/09/2018
Προμήθεια ενός αναδευόμενου επωαστήρα βακτηρίων για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 14/09/2018