Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
13050
15/10/2019
Ημ.Δημ
15/10/2019
Προμήθεια βιβλίων για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών έτους 2019 των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Νομικής Υπηρεσίας του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 63.570,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/10/2019 29/10/2019
12574
07/10/2019
Ημ.Δημ
08/10/2019
Προμήθεια Ανάστροφου Μικροσκοπίου, με σκοπό την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 7.800,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/10/2019
12578
07/10/2019
Ημ.Δημ
08/10/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση, προς αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων, εξωτερικών καναλιών και καλωδιώσεων στο θερμοκήπιο του Τμήματος Βιολογίας στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου.
Προϋπολογισμός: 3.720,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/10/2019
12520
07/10/2019
Ημ.Δημ
08/10/2019
Προμήθεια επίπλων με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το έτος 2019
Προϋπολογισμός: 6.992,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/10/2019
12381
03/10/2019
Ημ.Δημ
04/10/2019
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με σκοπό την ολοκλήρωση του εξωτερικού φωτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 5.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/10/2019