Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10041
19/07/2018
Ημ.Δημ
20/07/2018
Συντήρηση των συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε αίθουσες των κτηρίων διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 4.717,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 31/07/2018
10042
19/07/2018
Ημ.Δημ
19/07/2018
Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 17.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/07/2018
9872
17/07/2018
Ημ.Δημ
19/07/2018
Επισκευή μονάδας AFM VEECO του Τμ Φυσικης του Πανεπιστημιου Κρητης.
Προϋπολογισμός: 10.001,84€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 26/07/2018
9871
17/07/2018
Ημ.Δημ
19/07/2018
Συντήρηση θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας του Τμ. Βιολογίας.
Προϋπολογισμός: 4.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 26/07/2018
10036
18/07/2018
Ημ.Δημ
18/07/2018
Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών με σκοπό την αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων και τη συντήρηση του μεταλλικού στεγάστρου της εισόδου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, περιοχή Γάλλου.
Προϋπολογισμός: 14.601,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/07/2018 30/07/2018