Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
11491
13/09/2017
Ημ.Δημ
13/09/2017
Προμήθεια ενός φωτοτυπικού - εκτυπωτικού μηχανήματος - πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 3.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/09/2017
11490
13/09/2017
Ημ.Δημ
13/09/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση - επισκευή υλικού πυρόσβεσης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 3.300,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/09/2017
11369
12/09/2017
Ημ.Δημ
12/09/2017
Προμήθεια μηχανημάτων εκγύμνασης για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 25/09/2017 25/09/2017
11324
12/09/2017
Ημ.Δημ
12/09/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για τις ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Παν/μίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 24.800,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 26/09/2017 26/09/2017
11202
08/09/2017
Ημ.Δημ
08/09/2017
Απαραίτητες οικοδομικές εργασίες σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 18.334,69€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/09/2017 22/09/2017