Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
4398
17/04/2018
Ημ.Δημ
17/04/2018
Προμήθεια νέων πεδίων Μέσης Τάσης για την αντικατάσταση των παλαιών υφισταμένων των Υποσταθμών των κτηρίων Α, Β, Γ, Δ και Φιλοσοφικής Σχολής που είναι εγκατεστημένα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη και στην πόλη του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 59.520,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 03/05/2018 03/05/2018
4319
16/04/2018
Ημ.Δημ
16/04/2018
Προμήθεια των απαραίτητων ειδών, χρωμάτων και ειδών χρωματισμού, για την συντήρηση – ευπρεπισμό των κτηρίων και υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη και την πόλη του Ρεθύμνου (CPV: 24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες)
Προϋπολογισμός: 5.300,50€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 27/04/2018 27/04/2018
4318
16/04/2018
Ημ.Δημ
16/04/2018
Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Συντήρησης της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου κατά το έτος 2018 (CPV: 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)
Προϋπολογισμός: 22.095,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 27/04/2018 27/04/2018
3698
27/03/2018
Ημ.Δημ
27/03/2018
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:Προμήθεια και εγκατάσταση Η-Ζ ζεύγους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 68.200,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/04/2018 16/04/2018

Ημ.Δημ
26/03/2018
Προμήθεια Υγρού Ηλίου (He) για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 4.499,96€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/04/2018