Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10124
25/07/2017
Ημ.Δημ
26/07/2017
Προμήθεια υλικών καθαριότητας για διαφορα τμηματα του Πανεπ. Κρητης.
Προϋπολογισμός: 2.700,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/08/2017
10123
25/07/2017
Ημ.Δημ
26/07/2017
Προμήθεια βιομηχανικού χαρτιού για διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 4.418,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/08/2017
10122
25/07/2017
Ημ.Δημ
26/07/2017
Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 3.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/08/2017
10025
24/07/2017
Ημ.Δημ
24/07/2017
Προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών για διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης το Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 42.491,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 29/08/2017 28/08/2017
9944
21/07/2017
Ημ.Δημ
21/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού για τις ανάγκες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 16.200,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 28/07/2017