Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3264
10/03/2017
Ημ.Δημ
13/03/2017
Προμήθεια αλατιού για τα κτήρια του ΠΚ στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 3.124,80€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/03/2017

Ημ.Δημ
08/03/2017
Προμήθεια ενός δοχείου αποθήκευσης και ενός δοχείου μεταφοράς Υγρού Αζώτου
Προϋπολογισμός: 5.700,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/03/2017

Ημ.Δημ
08/03/2017
Προμήθεια ενός υπερκαταψύκτη -86ο C κάθετου τύπου
Προϋπολογισμός: 8.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/03/2017
2835
06/03/2017

Ημ.Δημ
08/03/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στα γραφεία και εργαστήρια, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 74.338,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/03/2017 20/03/2017
2261
24/02/2017
Ημ.Δημ
07/03/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μονάδων (εσωτερικών και εξωτερικών) κλιματισμού σε υφιστάμενο σύστημα κλιματισμού VRV στο κτήριο του Τμήματος Φυσικής καθώς και μονάδων split system ψύξης - θέρμανσης στους κατανεμητές DATA-VOICE
Προϋπολογισμός: 125.240,00€
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/04/2017 29/03/2017