Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
6249
04/06/2010

Ημ.Δημ
10/06/2010
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ - Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των τμημάτων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για το έτος 2010
Προϋπολογισμός: 37.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 06/07/2010 05/07/2010
5893
31/05/2010

Ημ.Δημ
08/06/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακής εκτυπωτικής υποδομής παραγωγής εγχρώμων και ασπρόμαυρων εντύπων του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις ανάγκες του Ψηφιακού Κέντρου Εκπαιδευτικών Μέσων (Ψ.Κ.Ε.Μ) του Ιδρύματος
Προϋπολογισμός: 180.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 07/07/2010 06/07/2010 01/07/2010

Ημ.Δημ
08/06/2010
Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προϋπολογισμός: 7.240,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/06/2010
5777
28/05/2010

Ημ.Δημ
31/05/2010
Mίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία στην περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου, για το διάστημα 4 έως και 11 Ιουλίου 2010.
Προϋπολογισμός: 24.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/06/2010 21/06/2010 20/06/2010
2220
18/05/2010
Ημ.Δημ
25/05/2010
Προμήθεια ενός φασματοφθορισμόμετρο
Προϋπολογισμός: 32.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 10/06/2010 08/06/2010