Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10548
22/05/2024
Ημ.Δημ
22/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΟΥ 65 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜΗΚΟΥΣ 3,5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2024 (ΥΨΟΥΣ 15.000,00€ ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)
Προϋπολογισμός: 15.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/05/2024 30/05/2024
10322
21/05/2024
Ημ.Δημ
21/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ UPS ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Προϋπολογισμός: 17.161,60€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Δ/νση Τεχνικών Έργων Πανεπιστημίου Κρήτης 30/05/2024 30/05/2024
10140
17/05/2024
Ημ.Δημ
17/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΒΑΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ (ΥΨΟΥΣ 510,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)
Προϋπολογισμός: 510,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/05/2024 23/05/2024
9985
16/05/2024
Ημ.Δημ
16/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΥΨΟΥΣ 3.659,24€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)
Προϋπολογισμός: 3.659,24€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 24/05/2024 24/05/2024
9996
16/05/2024
Ημ.Δημ
16/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 22/05/2024, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ" ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΥΨΟΥΣ 500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός: 500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 21/05/2024 21/05/2024