Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3588
10/09/2010
Ημ.Δημ
14/09/2010
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προϋπολογισμός: 5.499,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 30/09/2010 28/09/2010
3587
10/09/2010
Ημ.Δημ
14/09/2010
Πρόχειρos Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων
Προϋπολογισμός: 4.975,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 30/09/2010 28/09/2010
9777
09/09/2010

Ημ.Δημ
10/09/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυκτικού θαλάμου (σε -20οC) και ενός ψυκτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 13.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 24/09/2010 23/09/2010

Ημ.Δημ
09/09/2010
Απ΄ευθείας ανάθεση της συντήρησης λογισμικού ομόσπονδων αναζητήσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Π.Κ.
Προϋπολογισμός: 10.336,13€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
07/09/2010
Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Κ. Aleph 500 για το έτος 2010
Προϋπολογισμός: 19.417,05€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών