Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία

Ημ.Δημ
20/10/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών κλιματισμού DAIKIN (RSXY8K7W1) εξωτερικής μονάδας
Προϋπολογισμός: 2.659,58€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία

Ημ.Δημ
20/10/2010
Προμήθεια αλατιού για τους αποσκληρυντές νερού όλων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 7.975,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία

Ημ.Δημ
20/10/2010
Προμήθεια αντλίας Turbo είδους MP Turbovac 151 στο όργανο αερίου χρωματογράφου - φασματομέτρου μάζας GC-MS
Προϋπολογισμός: 4.398,48€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
14/10/2010
Προμήθεια μικροοργάνων για τα φοιτητικά εργαστήρια του Τμήμ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Π.Κ.
Προϋπολογισμός: 2.872,05€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
14/10/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικού για την εκτυπωτική μηχανή του Εκτυπωτικού Κέντρου του Π.Κ.
Προϋπολογισμός: 4.415,70€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών