Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
5046
27/04/2018
Ημ.Δημ
27/04/2018
Προμήθεια ενός φορητού συστήματος ανιχνευτή διοφθαλμικών κινήσεων για τις ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών-ΣΚΕ- του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 45.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 10/05/2018 10/05/2018
4905
26/04/2018
Ημ.Δημ
27/04/2018
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, για το έτος 2018.
Προϋπολογισμός: 10.484,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 08/05/2018
4904
26/04/2018
Ημ.Δημ
27/04/2018
Προμήθεια 76.000 εκτυπωμένων δίφυλλων σελίδων διαγωνισμού Α3, για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 3.800,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 08/05/2018
4786
24/04/2018
Ημ.Δημ
25/04/2018
Συντήρηση εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) του ΚΥΥΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 70.610,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/05/2018 10/05/2018
4399
17/04/2018
Ημ.Δημ
17/04/2018
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανήματος, συρταρωτού (modular) συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος 120 kW, των κτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 38.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 02/05/2018 02/05/2018