Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
11986
05/06/2024
Ημ.Δημ
05/06/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΥΨΟΥΣ 8.499,58€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός: 8.499,58€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 13/06/2024 13/06/2024
11306
30/05/2024
Ημ.Δημ
31/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΥΨΟΥΣ 17.403,40€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός: 17.403,40€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 07/06/2024 07/06/2024
14460
30/05/2024
Ημ.Δημ
31/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ομαδική προμήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών των Τμημάτων / Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2024
Προϋπολογισμός: 6.345,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/05/2024 10/06/2024
11434
30/05/2024
Ημ.Δημ
31/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2024.
Προϋπολογισμός: 28.525,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/05/2024 13/06/2024
11458
30/05/2024
Ημ.Δημ
31/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση αναλωσίμων ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2024.
Προϋπολογισμός: 4.075,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/05/2024 17/06/2024