Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10339
28/07/2017
Ημ.Δημ
31/07/2017
Διαγωνισμός για την μόνωση δώματος του ΜΦΙΚ.
Προϋπολογισμός: 34.100,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 01/09/2017 31/08/2017
10358
28/07/2017
Ημ.Δημ
28/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 50kW στο κτίριο του ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, με ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) και με μερική χρήση Υβριδικών Φωτοβολταϊκών/Θερμικών πλαισίων (PV/T modules)
Προϋπολογισμός: 69.998,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/09/2017 12/09/2017
10357
28/07/2017
Ημ.Δημ
28/07/2017
Προμήθεια υλικών υγρομόνωσης μετά των εργασιών τοποθέτησής τους σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (δώμα κτιρίου εστιατορίου και τμημάτων δωμάτων του κτηρίου 7 της Φιλοσοφικής Σχολής)»
Προϋπολογισμός: 40.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 08/09/2017 08/09/2017
10338
28/07/2017
Ημ.Δημ
28/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση θυρών εξόδων διαφυγής στην έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Π.Κ.
Προϋπολογισμός: 43.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 01/09/2017 31/08/2017
10321
27/07/2017
Ημ.Δημ
27/07/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού προστατευτικού κιγκλιδώματος στις ράμπες της Φιλοσοφικής Σχολής και αλουμινένιας κατασκευής (τριγωνικά τμήματα και όρθιοι φεγγίτες) του κεντρικού αιθρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 8.284,44€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/08/2017 30/08/2017