Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
2744
12/03/2010
Ημ.Δημ
15/03/2010
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και λοιπού συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΠΚ και των τμημάτων της (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Εκπαίδευσης)
Προϋπολογισμός: 43.655,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/03/2010 22/03/2010

Ημ.Δημ
12/03/2010
Συντήρηση του υγροποιητή παραγωγής αζώτου
Προϋπολογισμός: 4.998,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
933
03/03/2010
Ημ.Δημ
09/03/2010
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός φασματόμετρου
Προϋπολογισμός: 19.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ)
2477
08/03/2010
Ημ.Δημ
08/03/2010
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διασύνδεσης χώρου φιλοξενίας εξυπηρετητών Σχολής Επιστημών Αγωγής στο κτίριο Γ3
Προϋπολογισμός: 14.692,36€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 18/03/2010 18/03/2010

Ημ.Δημ
08/03/2010
Προμήθεια εκτυπωμένων δίφυλλων, φακέλων, αιτήσεων και καρτών βιβλιοθήκης, για τις ανάγκες του Π.Κ. στο Ηράκλειο για το έτος 2010.
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/03/2010