Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία

Ημ.Δημ
30/07/2010
Εργαστηρικά αναλώσιμα Τμήματος Χημείας
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
30/07/2010
Ανανέωση δικαιώματος χρήσης λογισμικού πακέτου
Προϋπολογισμός: 7.562,50€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
469
21/07/2010
Ημ.Δημ
22/07/2010
Προμήθεια 30 πυροσβεστήρων σκόνης στα κτήρια του Φυσικού, Βιολογίας και Χημείας καθώς και την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων της Χημείας και του Κλειστού Γυμναστηρίου
Προϋπολογισμός: 5.300,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 26/07/2010 23/07/2010
8262
19/07/2010

Ημ.Δημ
20/07/2010
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης δικτυακού εξοπλισμού
Προϋπολογισμός: 32.573,39€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 27/07/2010 26/07/2010
3085
13/07/2010
Ημ.Δημ
16/07/2010
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 01/09/2010 30/08/2010