Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8580
27/07/2010

Ημ.Δημ
30/07/2010
Προμήθεια των βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο – Ηράκλειο), έτους 2010 και ειδικότερα της Βάσης Δεδομένων UpTodate (νέα συνδρομή)
Προϋπολογισμός: 31.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/09/2010 20/09/2010 15/09/2010
3128
16/07/2010
Ημ.Δημ
30/07/2010
Διαγωνισμός εργαστηριακών αναλωσίμων
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 01/09/2010 30/08/2010
3129
16/07/2010
Ημ.Δημ
30/07/2010
Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
Προϋπολογισμός: 28.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 01/09/2010 30/08/2010

Ημ.Δημ
30/07/2010
Εργαστηρικά αναλώσιμα Τμήματος Χημείας
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
30/07/2010
Ανανέωση δικαιώματος χρήσης λογισμικού πακέτου
Προϋπολογισμός: 7.562,50€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών