Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
5141
29/04/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο – Ηράκλειο), έτους 2009.
Προϋπολογισμός: 70.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/06/2009 09/06/2009 03/06/2009
5527
06/05/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010.
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/06/2009 11/06/2009
4586
10/04/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια μελανιών, toners για εκτυπωτές, fax και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων και υπηρεσιών του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 70.490,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 19/05/2009 18/05/2009 12/05/2009
4091
01/04/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 62.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 05/05/2009 04/05/2009 29/04/2009
3966
31/03/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 26.200,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 05/05/2009 04/05/2009 29/04/2009