Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
14333
26/10/2017
Ημ.Δημ
26/10/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχων θυρών πλήρεις με μπάρες αντιπανικού κλειδαριές και μηχανισμούς επαναφοράς, με σκοπό την κάλυψη μέρους των κτηριακών αναγκών από πλευράς παθητικής πυροπροστασίας της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 24.676,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 10/11/2017
14137
25/10/2017
Ημ.Δημ
25/10/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Προϋπολογισμός: 10.580,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 06/11/2017 06/11/2017
14047
24/10/2017
Ημ.Δημ
24/10/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση νερού κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου, περιοχή Βουτών.
Προϋπολογισμός: 60.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 07/11/2017 06/11/2017
13709
18/10/2017
Ημ.Δημ
20/10/2017
Προμήθεια προβολέων για φωτισμό κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 16.368,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 26/10/2017

Ημ.Δημ
18/10/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση χωρισμάτων στο χώρο Ε324 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Προϋπολογισμός: 9.920,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 25/10/2017