Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία

Ημ.Δημ
15/09/2010
Προμήθεια οργάνων και βοηθημάτων απαραίτητων για την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και των μαθημάτων στα φοιτητικά εργαστήρια ηλεκτρισμού, οπτικής και μηχανικής Φυσικής του τμήματος
Προϋπολογισμός: 14.387,63€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
15/09/2010
Προμήθεια ραδιενεργών πηγών Am 241 (α,γ emitter), Na22 (β+ γ emitter), Sr90 (β-emitter)
Προϋπολογισμός: 3.605,80€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
9957
14/09/2010

Ημ.Δημ
15/09/2010
Μετακόμιση Διοικητικών Υπηρεσιών του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 41.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/09/2010 29/09/2010 29/09/2010
3588
10/09/2010
Ημ.Δημ
14/09/2010
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προϋπολογισμός: 5.499,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 30/09/2010 28/09/2010
3587
10/09/2010
Ημ.Δημ
14/09/2010
Πρόχειρos Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων
Προϋπολογισμός: 4.975,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 30/09/2010 28/09/2010