Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
7191
24/06/2010
Ημ.Δημ
24/06/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ρολοκουρτινών στα παράθυρα της Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 6.500,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 05/07/2010 05/07/2010
7154
23/06/2010

Ημ.Δημ
24/06/2010
ΑΓΟΝΟΣ - Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προϋπολογισμός: 17.442,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 08/07/2010 07/07/2010 06/07/2010
358
16/06/2010
Ημ.Δημ
16/06/2010
Εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πυρασφάλειας των χώρων σίτισης των φοιτητών στο Ηράκλειο για την έκδοση άδειας λειτουργίας ως εστιατορίων
Προϋπολογισμός: 10.200,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 23/06/2010 22/06/2010
348
14/06/2010
Ημ.Δημ
14/06/2010
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή βλάβης στο κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότησης του κτηρίου της Χημείας
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 22/06/2010 21/06/2010
347
16/06/2010
Ημ.Δημ
14/06/2010
Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και πετρελαιοκινητήρων πυρασφάλειας στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 15.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 22/06/2010 21/06/2010