Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3772
27/03/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες όλων των Τμημάτων του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 26.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/04/2009 14/04/2009
2184
24/02/2009

Ημ.Δημ
16/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων οργάνων άθλησης, καθώς και άλλων συναφών ειδών εξοπλισμού γυμναστηρίου, απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Κλειστού Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Ηρακλείου
Προϋπολογισμός: 45.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/03/2009 09/03/2009
535
19/01/2009

Ημ.Δημ
16/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού για την διαμόρφωση χώρου στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών για την φιλοξενία των κεντρικών δικτυακών και παθητικών υποδομών που θα εξυπηρετούν όλη την Πανεπιστημιούπολη.
Προϋπολογισμός: 13.550,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 06/02/2009 05/02/2009
1492
06/02/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας, διαφόρων κτιρίων του Π.Κ. στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 660.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/04/2009 14/04/2009 06/04/2009
9970
29/07/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού υπηρεσιών video για τον εκσυγχρονισμό διαφόρων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο-Ηράκλειο).
Προϋπολογισμός: 70.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/09/2009 01/09/2009 28/08/2009