Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
9686
17/07/2017
Ημ.Δημ
17/07/2017
Συντήρηση, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, των γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων τους, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των Λεβητοστασίων που υπάρχουν στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, στο εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης, και των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτηρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτιρίου Κ.Ε.Μ.Ε. στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και των κτηρίων Ξενία και εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι, στην πόλη του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 24.490,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 31/07/2017 31/07/2017
9681
17/07/2017
Ημ.Δημ
17/07/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Προϋπολογισμός: 4.497,84€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/07/2017 28/07/2017
9505
12/07/2017
Ημ.Δημ
13/07/2017
Προμήθεια μελανιών και τόνερς για τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 18.367,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 26/07/2017
9455
12/07/2017
Ημ.Δημ
12/07/2017
Mίσθωση για δύο (2) έτη κατάλληλου χώρου στην πόλη του Ρεθύμνου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως Φοιτητικό Στέκι των Πολιτιστικών Ομάδων των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.
Προϋπολογισμός: 26.400,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 02/08/2017 02/08/2017
9409
11/07/2017
Ημ.Δημ
12/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση Πόρτας Πυρασφάλειας και Αυτόματου Συστήματος Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής για τον Παιδικό Σταθμό στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ.
Προϋπολογισμός: 2.356,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/07/2017