Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8016
13/07/2010

Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (αναλώσιμα) για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 7.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/07/2010 22/07/2010
8079
14/07/2010
Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών τροφοδοσίας αδιάλειπτης ενέργειας στους κατανεμητές του Κ.Ε.Μ.Ε. και μιάς αυτόνομης κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου inverter για το χώρο του κατανεμητή των κτιρίων Α-Β του Κ.Ε.Μ.Ε.
Προϋπολογισμός: 3.173,40€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/07/2010 23/07/2010
7928
12/07/2010
Ημ.Δημ
12/07/2010
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου (τύπου Laminate) στα γραφεία των Γραμματειών και των Προέδρων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας καθώς και της αίθουσας Α3-1 του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 6.200,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 21/07/2010 21/07/2010
7927
12/07/2010
Ημ.Δημ
12/07/2010
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών φέροντος οργανισμού Βόρειας-Βορειοδυτικής όψης της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 45.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 20/07/2010 20/07/2010
7926
12/07/2010
Ημ.Δημ
12/07/2010
Ετήσια συντήρηση γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των ανελκυστήρων ΑΜΕΑ, των αυτόματων μπαρών διέλευσης και των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 21/07/2010 21/07/2010