Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
348
14/06/2010
Ημ.Δημ
14/06/2010
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή βλάβης στο κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότησης του κτηρίου της Χημείας
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 22/06/2010 21/06/2010
347
16/06/2010
Ημ.Δημ
14/06/2010
Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και πετρελαιοκινητήρων πυρασφάλειας στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 15.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 22/06/2010 21/06/2010
6062
01/06/2010

Ημ.Δημ
14/06/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
Προϋπολογισμός: 317.100,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/08/2010 03/08/2010 29/07/2010
329
11/06/2010
Ημ.Δημ
11/06/2010
Ετήσια συντήρηση όλων των ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης που βρίσκονται στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 16/06/2010 17/06/2010
6249
04/06/2010

Ημ.Δημ
10/06/2010
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ - Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των τμημάτων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για το έτος 2010
Προϋπολογισμός: 37.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 06/07/2010 05/07/2010