Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
264
10/05/2010
Ημ.Δημ
10/05/2010
Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων του ΠΚ στην Λ. Κνωσού
Προϋπολογισμός: 30.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 19/05/2010 18/05/2010
4313
28/04/2010

Ημ.Δημ
10/05/2010
Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων τμήματος Ιατρικής
Προϋπολογισμός: 34.702,50€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 09/06/2010 08/06/2010 03/06/2010
4334
28/04/2010

Ημ.Δημ
10/05/2010
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος Βιολογίας
Προϋπολογισμός: 51.586,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/06/2010 10/06/2010 04/06/2010
259
06/05/2010
Ημ.Δημ
06/05/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση διάτρητων ψευδοροφών στα κτίρια του ΠΚ στην Λ. Κνωσού
Προϋπολογισμός: 13.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 14/05/2010 13/05/2010

Ημ.Δημ
06/05/2010
Ετήσια (2010) απεντόμωση και μυοκτονία των χώρων του Πανεπιστημίου Κρήτης που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη και στην πόλη του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 17/05/2010 17/05/2010