Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
14018
26/06/2024
Ημ.Δημ
26/06/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 5.333,43€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 08/07/2024
13753
21/06/2024
Ημ.Δημ
21/06/2024
Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 8.340,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/07/2024
13754
21/06/2024
Ημ.Δημ
21/06/2024
Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματισμού για κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, για την κάλυψη αναγκών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
Προϋπολογισμός: 5.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 26/06/2024

Ημ.Δημ
20/06/2024
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης, επιθεώρησης και ελέγχου καθώς και μικροεργασίες επισκευαστικής συντήρησης επιστημονικών/εργαστηριακών οργάνων, Υποέργο 1
Προϋπολογισμός: 30.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 01/07/2024
13122
17/06/2024
Ημ.Δημ
17/06/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2024
Προϋπολογισμός: 800,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 21/06/2024 21/06/2024