Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10771
28/08/2017
Ημ.Δημ
28/08/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση νερού κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου
Προϋπολογισμός: 60.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 08/09/2017 07/09/2017
10758
25/08/2017
Ημ.Δημ
25/08/2017
Εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας, σελίδων εξετάσεων & βιβλίων συμβάντων, για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Δ/νσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το 2017
Προϋπολογισμός: 5.010,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 11/09/2017 11/09/2017
10608
21/08/2017
Ημ.Δημ
21/08/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινένιων κουφωμάτων (θυρών & υαλοστασίων) σε αντικατάσταση κατεστραμμένων ξύλινων και αλουμινένιων σε αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία των κτηρίων Β1 και Β2, της Βιβλιοθήκης και μπαρών αντιπανικού σε υφιστάμενες θύρες των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 74.114,80€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 13/09/2017 13/09/2017
10339
28/07/2017
Ημ.Δημ
31/07/2017
Διαγωνισμός για την μόνωση δώματος του ΜΦΙΚ.
Προϋπολογισμός: 34.100,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 01/09/2017 31/08/2017
10358
28/07/2017
Ημ.Δημ
28/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 50kW στο κτίριο του ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, με ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) και με μερική χρήση Υβριδικών Φωτοβολταϊκών/Θερμικών πλαισίων (PV/T modules)
Προϋπολογισμός: 69.998,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/09/2017 12/09/2017