Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
4938
11/04/2017
Ημ.Δημ
20/04/2017
ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟ.
Προϋπολογισμός: 2.212.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 24/05/2017 17/05/2017
4961
11/04/2017
Ημ.Δημ
11/04/2017
Αναβάθμιση του κεντρικού αντλιοστασίου των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης επί της Λ.Κνωσού
Προϋπολογισμός: 17.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 24/04/2017
4832
07/04/2017
Ημ.Δημ
07/04/2017
Συντήρηση (έλεγχο, επισκευή, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή αν απαιτείται κ.λ.π.) όλων των πυροσβεστήρων (φορητών, τροχήλατων, οροφής και μόνιμων συστημάτων που χρειάζονται ετήσιο επανέλεγχο) των κτιρίων Α,Β,Γ,Δ του Εμπορικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου, του Γυμναστηρίου, του ΚΕΜΕ και της Φοιτητικής Κατοικίας στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, του ΞΕΝΙΑ και του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 11.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 03/05/2017 03/05/2017
4831
07/04/2017
Ημ.Δημ
07/04/2017
Προμήθεια υλικών με σκοπό τη συντήρηση – επισκευή των γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των υποσταθμών ρεύματος, των πεδίων και γενικών ηλεκτρολογικών πινάκων, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των συστημάτων πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των λεβητοστασίων που υπάρχουν στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, στο εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτιρίου ΚΕΜΕ στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και των κτιρίων ΞΕΝΙΑ και εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 8.129,71€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 02/05/2017 02/05/2017
4604
04/04/2017
Ημ.Δημ
07/04/2017
Προμήθεια ενός φωτοτυπικού - εκτυπωτικού μηχανήματος - πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Πρυτανείας
Προϋπολογισμός: 3.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/04/2017