Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
2219
19/05/2010
Ημ.Δημ
22/05/2010
Συνεδριακό κέντρο που θα φιλοξενήσει συνέδριο του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 09/06/2010 04/06/2010

Ημ.Δημ
19/05/2010
Προμήθεια χαρτιού
Προϋπολογισμός: 9.002,40€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
19/05/2010
Προμήθεια TONER BLACK
Προϋπολογισμός: 5.500,66€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
19/05/2010
Προμήθεια ΚΙΤ ανταλλακτικών για τη μηχανή ψηφιακής εκτύπωσης
Προϋπολογισμός: 5.200,58€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
19/05/2010
Προμήθεια ΚΙΤ ανταλλακτικών για τη CP BOURG (Μηχανή Κόλλας)
Προϋπολογισμός: 4.800,07€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών