Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8262
19/07/2010

Ημ.Δημ
20/07/2010
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης δικτυακού εξοπλισμού
Προϋπολογισμός: 32.573,39€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 27/07/2010 26/07/2010
3085
13/07/2010
Ημ.Δημ
16/07/2010
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 01/09/2010 30/08/2010
2793
29/06/2010
Ημ.Δημ
15/07/2010
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 28/07/2010 23/07/2010
8018
13/07/2010

Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια χρωμάτων καθώς και εργασίες εσωτερικών χρωματισμών του 1ου ορόφου του κτιρίου Β1 και εργασίες ανακαίνισης χρωματισμών και καθαρισμού 10.000 τ.μ. περίπου εξωτερικής τοιχοποιίας των κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής
Προϋπολογισμός: 29.641,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/07/2010 23/07/2010
8017
13/07/2010

Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια χρωμάτων και υλικών χρωματισμού για την συντήρηση και τον καθαρισμό της τοιχοποιίας των κτιρίων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/07/2010 22/07/2010