Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
5255
17/05/2010

Ημ.Δημ
17/05/2010
Αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, συνολικής εκτάσεως 30 στρεμμάτων περίπου
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 25/05/2010 25/05/2010
276
10/05/2010
Ημ.Δημ
14/05/2010
Συντήρηση και λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και Αντλιοστασίων Λυμάτων για τα κτίρια του ΠΚ στις Βούτες Ηρακλείου
Προϋπολογισμός: 14.955,60€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 21/05/2010 20/05/2010
264
10/05/2010
Ημ.Δημ
10/05/2010
Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων του ΠΚ στην Λ. Κνωσού
Προϋπολογισμός: 30.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 19/05/2010 18/05/2010
4313
28/04/2010

Ημ.Δημ
10/05/2010
Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων τμήματος Ιατρικής
Προϋπολογισμός: 34.702,50€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 09/06/2010 08/06/2010 03/06/2010
4334
28/04/2010

Ημ.Δημ
10/05/2010
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού για τις ανάγκες του τμήματος Βιολογίας
Προϋπολογισμός: 51.586,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/06/2010 10/06/2010 04/06/2010