Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
9910
28/07/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια ενός συστήματος πρωτεομικής ανάλυσης με φασματογράφο μάζας, για τις ανάγκες του τμήματος Χημείας του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 100.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 01/09/2009 31/08/2009 26/08/2009
9317
13/07/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Μίσθωση δίκλινων δωματίων σε ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία στην περιοχή της πόλεως Ηρακλείου για την στέγαση φοιτητών του Π.Κ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010.
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/08/2009 04/08/2009
5691
08/05/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικής κονσόλας χειρισμού, καθώς και συμπληρωματικού εξοπλισμού επέκτασης μαγνητόμετρου, τύπου SQUID
Προϋπολογισμός: 185.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/06/2009 29/06/2009 24/06/2009
5691
08/05/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών, για την κάλυψη των αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Π.Κ στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 191.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/06/2009 15/06/2009 09/06/2009
5141
29/04/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο – Ηράκλειο), έτους 2009.
Προϋπολογισμός: 70.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/06/2009 09/06/2009 03/06/2009