Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
358
16/06/2010
Ημ.Δημ
16/06/2010
Εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πυρασφάλειας των χώρων σίτισης των φοιτητών στο Ηράκλειο για την έκδοση άδειας λειτουργίας ως εστιατορίων
Προϋπολογισμός: 10.200,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 23/06/2010 22/06/2010
348
14/06/2010
Ημ.Δημ
14/06/2010
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή βλάβης στο κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότησης του κτηρίου της Χημείας
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 22/06/2010 21/06/2010
347
16/06/2010
Ημ.Δημ
14/06/2010
Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και πετρελαιοκινητήρων πυρασφάλειας στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 15.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 22/06/2010 21/06/2010
6062
01/06/2010

Ημ.Δημ
14/06/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
Προϋπολογισμός: 317.100,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/08/2010 03/08/2010 29/07/2010
329
11/06/2010
Ημ.Δημ
11/06/2010
Ετήσια συντήρηση όλων των ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης που βρίσκονται στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 16/06/2010 17/06/2010