Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10559
24/09/2010

Ημ.Δημ
24/09/2010
Κάλυψη των ετήσιων αναγκών βιβλιοδεσίας βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης του Π.Κ. Ρέθυμνο Ηράκλειο και βιβλιοδεσίας σε τόμους των Πρακτικών της Συγκλήτου ακαδ. ετών 2008, 2009, 2010
Προϋπολογισμός: 43.700,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 05/10/2010 05/10/2010

Ημ.Δημ
21/09/2010
Προμήθεια ασύρματης ζεύξης δεδομένων υψηλής ταχύτητας για το Αστεροσκοπείο
Προϋπολογισμός: 3.300,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
10051
16/09/2010

Ημ.Δημ
17/09/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση μιας συσκευής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού (PCR), με δυνατότητα διαβάθμισης (gradient) θερμοκρασίας για τις μοριακές αναλύσεις του μοριακού τμήματος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 6.600,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 05/10/2010 04/10/2010 04/10/2010
3632
15/09/2010
Ημ.Δημ
16/09/2010
Πρόχειροs μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός καταψύκτη
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 04/10/2010 30/09/2010
10025
15/09/2010

Ημ.Δημ
15/09/2010
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες των Δ/νσεων και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 17.500,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/09/2010 28/09/2010