Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
4338
28/04/2010

Ημ.Δημ
30/04/2010
Προμήθεια διαφόρων υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των τμημάτων του Π.Κ, στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 10.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/05/2010
1830
26/04/2010
Ημ.Δημ
29/04/2010
Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει διαγωνισμό για την οργάνωση τριών επιστημονικών συνεδρίων στα πλαίσια των έργων 2898, 2899, 2900 και 2901
Προϋπολογισμός: 42.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ)
4293
27/04/2010

Ημ.Δημ
29/04/2010
Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/05/2010 12/05/2010 12/05/2010
3946
20/04/2010

Ημ.Δημ
26/04/2010
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού (χημικά και αναλώσιμα) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 21.960,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 26/05/2010 25/05/2010 20/05/2010

Ημ.Δημ
21/04/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση μικροφωνικής εγκατάστασης σε αμφιθέατρο του τμήματος Ιατρικής
Προϋπολογισμός: 4.425,56€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών