Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
601
22/01/2018
Ημ.Δημ
23/01/2018
Επαναπροκήρυξη : Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED, στο κτήριο των τμημάτων Φυσικής & Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 128.092,00€
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 23/02/2018 16/02/2018
610
22/01/2018
Ημ.Δημ
22/01/2018
Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 50kW με ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας-συναγερμού και για την προμήθεια και εγκατάσταση σιτών κουφωμάτων αλουμινίου, στα κτίρια του ΚΕΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτη
Προϋπολογισμός: 74.338,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 07/02/2018 07/02/2018
558
19/01/2018
Ημ.Δημ
19/01/2018
Προμήθεια (αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση) κινητών βιβλιοστασίων, για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 54.560,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 09/02/2018 09/02/2018

Ημ.Δημ
17/01/2018
Υπό Διαβούλευση:Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών, εκθεμάτων, ειδικών κατασκευών και εποπτικού συνοδευτικού υλικού
Προϋπολογισμός: 895.270,70€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
18689
29/12/2017
Ημ.Δημ
29/12/2017
Μουσειολογική Μελέτη για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης
Προϋπολογισμός: 55.350,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 23/01/2018 23/01/2018