Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10608
21/08/2017
Ημ.Δημ
21/08/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινένιων κουφωμάτων (θυρών & υαλοστασίων) σε αντικατάσταση κατεστραμμένων ξύλινων και αλουμινένιων σε αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία των κτηρίων Β1 και Β2, της Βιβλιοθήκης και μπαρών αντιπανικού σε υφιστάμενες θύρες των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 74.114,80€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 13/09/2017 13/09/2017
10339
28/07/2017
Ημ.Δημ
31/07/2017
Διαγωνισμός για την μόνωση δώματος του ΜΦΙΚ.
Προϋπολογισμός: 34.100,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 01/09/2017 31/08/2017
10358
28/07/2017
Ημ.Δημ
28/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 50kW στο κτίριο του ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, με ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) και με μερική χρήση Υβριδικών Φωτοβολταϊκών/Θερμικών πλαισίων (PV/T modules)
Προϋπολογισμός: 69.998,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/09/2017 12/09/2017
10357
28/07/2017
Ημ.Δημ
28/07/2017
Προμήθεια υλικών υγρομόνωσης μετά των εργασιών τοποθέτησής τους σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (δώμα κτιρίου εστιατορίου και τμημάτων δωμάτων του κτηρίου 7 της Φιλοσοφικής Σχολής)»
Προϋπολογισμός: 40.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 08/09/2017 08/09/2017
10338
28/07/2017
Ημ.Δημ
28/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση θυρών εξόδων διαφυγής στην έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Π.Κ.
Προϋπολογισμός: 43.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 01/09/2017 31/08/2017