Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
Ηράκλειο, 01/07/2024 Á.Π.: 14445
01/07/2024
Ημ.Δημ
02/07/2024
2η Πρόσκληση (επαναπροκήρυξη) υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού & βιομηχανικού χαρτιού 2024
Προϋπολογισμός: 2.450,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
14558
Ημ.Δημ
02/07/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ
Προϋπολογισμός: 7.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 08/07/2024 08/07/2024
14557
02/07/2024
Ημ.Δημ
02/07/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΟΥΦΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 (ΥΨΟΥΣ 275,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός: 275,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 08/07/2024 08/07/2024

Ημ.Δημ
27/06/2024
προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας, Φυσικής και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 1.597,88€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/07/2024

Ημ.Δημ
27/06/2024
προμήθεια εργαστηριακού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 27.350,47€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/07/2024