Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
5691
08/05/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικής κονσόλας χειρισμού, καθώς και συμπληρωματικού εξοπλισμού επέκτασης μαγνητόμετρου, τύπου SQUID
Προϋπολογισμός: 185.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/06/2009 29/06/2009 24/06/2009
5691
08/05/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών, για την κάλυψη των αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Π.Κ στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 191.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/06/2009 15/06/2009 09/06/2009
5141
29/04/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο – Ηράκλειο), έτους 2009.
Προϋπολογισμός: 70.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/06/2009 09/06/2009 03/06/2009
5527
06/05/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010.
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/06/2009 11/06/2009
4586
10/04/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια μελανιών, toners για εκτυπωτές, fax και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων και υπηρεσιών του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 70.490,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 19/05/2009 18/05/2009 12/05/2009