Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8758
26/06/2018
Ημ.Δημ
26/06/2018
Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων (τραπέζι συνεδριάσεων, καθίσματα γραφείου, βιβλιοθήκες, κρεμάστρες, καναπέδες, ράφια κ.λ.π..) με σκοπό την κάλυψη αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Δ/νσεων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018.
Προϋπολογισμός: 4.650,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 11/07/2018 11/07/2018
8675
25/06/2018
Ημ.Δημ
25/06/2018
Συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων (αντλίες θερμότητας) τύπου split system, ημικεντρικά, roof top, vrv, των κτιρίων Α,Β,Γ,Δ, του Εμπορικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου, του Γυμναστηρίου, του ΚΕΜΕ, της Φοιτητικής Κατοικίας, του συστήματος κλιματισμού – αερισμού του Ζωοκομείου του Τμ. Ψυχολογίας, στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου καθώς και του Ξενία στην πόλη του Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των καθαριστικών – απολυμαντικών υλικών απαραίτητων για την συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Προϋπολογισμός: 16.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 10/07/2018 10/07/2018
8635
25/06/2018
Ημ.Δημ
25/06/2018
Συντήρηση δέκα πέντε (15) υπερκαταψυκτών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 2.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 06/07/2018
8636
25/06/2018
Ημ.Δημ
25/06/2018
Επισκευή δύο (2) υπερκαταψυκτών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 3.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 06/07/2018
8637
25/06/2018
Ημ.Δημ
25/06/2018
Προμήθεια πέντε (5) οπτικών μικροσκοπίων για τις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητικών εργαστηρίων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 7.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 06/07/2018