Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3068
15/03/2018
Ημ.Δημ
16/03/2018
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 40.785,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 27/03/2018 26/03/2018
3003
14/03/2018
Ημ.Δημ
14/03/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘ
Προϋπολογισμός: 14.963,25€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/03/2018
2974
13/03/2018
Ημ.Δημ
13/03/2018
Προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων περίφραξης στο χώρο της δεξαμενής υγραερίου στο Εστιατόριο της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 5.422,52€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 27/03/2018 27/03/2018
2751
08/03/2018
Ημ.Δημ
08/03/2018
Eτήσια συντήρηση και επισκευή όλων των ανελκυστήρων των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 10.800,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/03/2018
2683
07/03/2018
Ημ.Δημ
07/03/2018
Προμήθεια ψυκτικού μέσου (φρέον) λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Π.Κ. στην Πανεπιστημιούπολη και στην πόλη του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 7.502,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 19/03/2018 19/03/2018