Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3698
27/03/2018
Ημ.Δημ
27/03/2018
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:Προμήθεια και εγκατάσταση Η-Ζ ζεύγους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 68.200,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/04/2018 16/04/2018

Ημ.Δημ
26/03/2018
Προμήθεια Υγρού Ηλίου (He) για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 4.499,96€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/04/2018

Ημ.Δημ
21/03/2018
Ετήσια συντήρηση των κέντρων ενέργειας (υποσταθμών μέσης τάσης και των Η/Ζ) των κτηριακών συγκροτημάτων του Π.Κ. στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 16.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/04/2018
3251
19/03/2018
Ημ.Δημ
20/03/2018
Προμήθεια προβολέων για το φωτισμό όψεων κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 34.100,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/04/2018 02/04/2018
3138
16/03/2018
Ημ.Δημ
16/03/2018
Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για Ρέθυμνο και Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 27.926,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 29/03/2018 28/03/2018