Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
11051
05/09/2017
Ημ.Δημ
05/09/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου στο Αμφιθέατρο Β του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της ΣΘΕΤΕ.
Προϋπολογισμός: 2.750,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/09/2017
11049
05/09/2017
Ημ.Δημ
05/09/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση προβολικών συστημάτων και συστημάτων μικροφωνικής κάλυψης, για τις ανάγκες της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 21.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 19/09/2017 19/09/2017
10885
30/08/2017
Ημ.Δημ
30/08/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση κινητών βιβλιοστασίων, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 24.800,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 14/09/2017 14/09/2017
10771
28/08/2017
Ημ.Δημ
28/08/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση νερού κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου
Προϋπολογισμός: 60.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 08/09/2017 07/09/2017
10758
25/08/2017
Ημ.Δημ
25/08/2017
Εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας, σελίδων εξετάσεων & βιβλίων συμβάντων, για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Δ/νσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το 2017
Προϋπολογισμός: 5.010,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 11/09/2017 11/09/2017