Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
4091
01/04/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 62.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 05/05/2009 04/05/2009 29/04/2009
3966
31/03/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 26.200,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 05/05/2009 04/05/2009 29/04/2009
3201
16/03/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού (γενικών και ειδικών αντιδραστηρίων, γενικών και ειδικών αναλωσίμων και μικροοργάνων) του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 43.365,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 28/04/2009 27/04/2009 22/04/2009
2860
10/03/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού (χημικά και αναλώσιμα) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 17.806,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 14/04/2009 13/04/2009 08/04/2009
2731
06/03/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού (χημικά αντιδραστήρια και αναλώσιμα) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 22.400,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/04/2009 14/04/2009 09/04/2009