Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
6971
02/07/2020
Ημ.Δημ
06/07/2020
Ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 10.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/07/2020

Ημ.Δημ
03/07/2020
Ετήσια συντήρηση δεκαεπτά (17) υπερκταψυκτών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Προϋπολογισμός: 2.900,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/07/2020
6811
01/07/2020
Ημ.Δημ
03/07/2020
Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 21.700,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/07/2020
6538
26/06/2020
Ημ.Δημ
26/06/2020
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μεταλλικών κλιμακοστασίων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 8.680,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 06/07/2020
6556
26/06/2020
Ημ.Δημ
26/06/2020
Προμήθεια ετήσιας ακαδημαϊκής άδειαςπρόσβασης στο λογισμικό IBM SPSS STATISTICS PREMIUM (αυτόνομο ή ως μέρος ΟΕΜ)
Προϋπολογισμός: 22.399,60€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 08/07/2020 08/07/2020