Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
14590
07/12/2020
Ημ.Δημ
07/12/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2020 ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘ
Προϋπολογισμός: 17.888,40€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 17/12/2020 17/12/2020
13131
09/11/2020
Ημ.Δημ
10/11/2020
Προμήθεια επίπλων με σκοπό την κάλυψη αναγκών των γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 20/11/2020 20/11/2020
13091
09/11/2020
Ημ.Δημ
09/11/2020
Eτήσια συντήρηση των μηχανημάτων αδιάλειπτης παροχής (UPS) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 13.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/11/2020
12582
30/10/2020
Ημ.Δημ
03/11/2020
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 31.927,64€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/11/2020 13/11/2020
12684
02/11/2020
Ημ.Δημ
02/11/2020
Προμήθεια πλήρους συστοιχίας Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης (Neuropsychological Assessment Battery) με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Ψυχολογίας
Προϋπολογισμός: 4.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/11/2020 12/11/2020