Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
11214
02/10/2020
Ημ.Δημ
05/10/2020
Προμήθεια ζωντανών και ταριχευμένων ζώων που θα εκτεθούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 40.682,51€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/10/2020 19/10/2020
11213
02/10/2020
Ημ.Δημ
02/10/2020
Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση νέου δικτύου πυρανίχνευσης στο Λευκό Κτήριο Παν/μίου Κρήτης επί της Λ. Κνωσού για τις ανάγκες στέγασης των συλλογών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ-ΠΚ)
Προϋπολογισμός: 72.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/10/2020 12/10/2020
11212
02/10/2020
Ημ.Δημ
02/10/2020
Προμήθεια νέων οργάνων εκγύμνασης στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου.
Προϋπολογισμός: 31.900,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 14/10/2020 13/10/2020

Ημ.Δημ
28/09/2020
Ανάθεση του έργου της απεντόμωσης και μυοκτονίας όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειογια 2(δυο) έτη
Προϋπολογισμός: 20.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 07/10/2020
10688
23/09/2020
Ημ.Δημ
23/09/2020
Προμήθεια υδραυλικών και πυροσβεστικών ειδών για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Συντήρησης της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου για το έτος 2020
Προϋπολογισμός: 18.653,94€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 07/10/2020 07/10/2020