Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10577
22/09/2020
Ημ.Δημ
22/09/2020
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών-Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού (π.χ. PC, φορητοί, scanner, οθόνες, εκτυπωτές, Web Camera, Ποντίκια, άδειες λογισμικού κλπ), για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2020
Προϋπολογισμός: 25.380,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 05/10/2020 05/10/2020
10165
11/09/2020
Ημ.Δημ
15/09/2020
Προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων (CPU/GPU) για τους επιστημονικούς υπολογισμούς στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
Προϋπολογισμός: 40.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 23/09/2020 22/09/2020
9592
31/08/2020
Ημ.Δημ
07/09/2020
Επικαιροποίηση Μελέτης Κτηρίου ΕΟΟ Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 73.098,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 29/09/2020 29/09/2020
9493
28/08/2020
Ημ.Δημ
01/09/2020
Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 111.600,00€
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 24/09/2020 18/09/2020
9576
31/08/2020
Ημ.Δημ
31/08/2020
Ανάθεση, για δύο (2) έτη, των υπηρεσιών της εντομοκτονίας, μυοκτονίας καθώς και την προμήθεια πενήντα (50) νέων δολωματικών σταθμών, στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 11.250,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 15/09/2020 15/09/2020