Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
1853
15/02/2018
Ημ.Δημ
15/02/2018
Επαναληπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση για δύο (2) έτη κατάλληλου χώρου στην πόλη του Ρεθύμνου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως Φοιτητικό Στέκι των Πολιτιστικών Ομάδων των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 24.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/03/2018 12/03/2018
979
26/01/2018
Ημ.Δημ
01/02/2018
Κατασκευή Νέου Κτηρίου Ανατομείου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 2.600.000,00€
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 08/03/2018 05/03/2018
1026
29/01/2018
Ημ.Δημ
29/01/2018
Ανάθεση του έργου της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο, σε εταιρεία ταχυμεταφορών, για το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 2.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 09/02/2018
601
22/01/2018
Ημ.Δημ
23/01/2018
Επαναπροκήρυξη : Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED, στο κτήριο των τμημάτων Φυσικής & Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 128.092,00€
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 23/02/2018 16/02/2018
610
22/01/2018
Ημ.Δημ
22/01/2018
Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 50kW με ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας-συναγερμού και για την προμήθεια και εγκατάσταση σιτών κουφωμάτων αλουμινίου, στα κτίρια του ΚΕΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτη
Προϋπολογισμός: 74.338,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 07/02/2018 07/02/2018