Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8210
15/06/2018
Ημ.Δημ
15/06/2018
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την εξυπηρέτηση αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Δ/νσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 5.417,37€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/06/2018 29/06/2018
8214
15/06/2018
Ημ.Δημ
15/06/2018
Προμήθεια ΓΝΗΣΙΩΝ TONER-ΜΕΛΑΝΙΩΝ και ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΟΝΕΡ για την εξυπηρέτηση αναγκών των Δ/νσεων και των Τμημάτων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 16.188,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/06/2018 29/06/2018
8020
13/06/2018
Ημ.Δημ
13/06/2018
Πρόσβαση στο λογισμικό «IBM SPSS STATISTICS PREMIUM» με οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ιδρύματος και με διάρκεια πρόσβασης ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης
Προϋπολογισμός: 15.700,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 25/06/2018 25/06/2018
7828
11/06/2018
Ημ.Δημ
11/06/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 2018 ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘ
Προϋπολογισμός: 10.310,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/06/2018 22/06/2018

Ημ.Δημ
05/06/2018
Επισκευή συστήματος κρυοστάτη του Τμ Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρητης.
Προϋπολογισμός: 21.204,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/06/2018