Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10692
23/05/2024
Ημ.Δημ
23/05/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 80gr, για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, για το έτος 2024.
Προϋπολογισμός: 4.615,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/05/2024 04/06/2024
10599
22/05/2024
Ημ.Δημ
23/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ ΓΚΟΥΝΗ 30/05/2024
Προϋπολογισμός: 950,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/05/2024 29/05/2024
10552
22/05/2024
Ημ.Δημ
22/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ COFFEE BREAK ΣΤΙΣ 30/05/2024 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "CRISES AND MULTILEVEL GOVERNANCE" ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 31/05/2024 (ΥΨΟΥΣ 340,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός: 340,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/05/2024 28/05/2024
10550
22/05/2024
Ημ.Δημ
22/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 31/05/2024 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "CRISES AND MULTILEVEL GOVERNANCE" ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 31/05/2024 (ΥΨΟΥΣ 850,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός: 850,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/05/2024 28/05/2024
10548
22/05/2024
Ημ.Δημ
22/05/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΟΥ 65 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜΗΚΟΥΣ 3,5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2024 (ΥΨΟΥΣ 15.000,00€ ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)
Προϋπολογισμός: 15.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/05/2024 30/05/2024