Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
17751
13/12/2017
Ημ.Δημ
13/12/2017
Mίσθωση για δύο (2) έτη κατάλληλου χώρου στην πόλη του Ρεθύμνου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως Φοιτητικό Στέκι των Πολιτιστικών Ομάδων των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.
Προϋπολογισμός: 24.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 10/01/2018 10/01/2018
17518
08/12/2017
Ημ.Δημ
08/12/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
Προϋπολογισμός: 5.900,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 20/12/2017 20/12/2017
16737
28/11/2017
Ημ.Δημ
28/11/2017
Προμήθεια υλικών υγρομόνωσης μετά της τοποθέτησής τους στα δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (δώματα Α1, Α2, Α3, Α4, Α5) και προμήθεια υγρομονωτικών, επισκευαστικών υλικών και υλικών χρωματισμού με την εργασία τοποθέτησής τους για την υγρομόνωση, επισκευή και χρωματισμό τμημάτων εξωτερικής τοιχοποιίας του κτηρίου 8 της Φιλοσοφικής Σχολής (που δεν έχουν επισκευαστεί), Τμήματος του κτηρίου Γ2 (δυτική και ανατολική πλευρά) και υγρομόνωση τμημάτων του δώματος του κτηρίου Γ2 (δυτική και ανατολική πλευρά) στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 64.680,43€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 13/12/2017 13/12/2017
15846
15/11/2017
Ημ.Δημ
16/11/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού στο Τμ. Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 5.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/11/2017
15893
16/11/2017
Ημ.Δημ
16/11/2017
Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το 2017
Προϋπολογισμός: 7.902,33€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/11/2017 28/11/2017