Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3251
19/03/2018
Ημ.Δημ
20/03/2018
Προμήθεια προβολέων για το φωτισμό όψεων κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 34.100,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/04/2018 02/04/2018
3138
16/03/2018
Ημ.Δημ
16/03/2018
Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για Ρέθυμνο και Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 27.926,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 29/03/2018 28/03/2018
3068
15/03/2018
Ημ.Δημ
16/03/2018
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 40.785,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 27/03/2018 26/03/2018
3003
14/03/2018
Ημ.Δημ
14/03/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘ
Προϋπολογισμός: 14.963,25€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/03/2018
2974
13/03/2018
Ημ.Δημ
13/03/2018
Προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων περίφραξης στο χώρο της δεξαμενής υγραερίου στο Εστιατόριο της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 5.422,52€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 27/03/2018 27/03/2018