Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
16439
23/07/2024
Ημ.Δημ
23/07/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός: 7.737,60€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/07/2024 29/07/2024

Ημ.Δημ
19/07/2024
Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 32.294,40€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 31/07/2024
16191
19/07/2024
Ημ.Δημ
19/07/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΣΤΑ ΡΟΔΑΦΝΙΔΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 (ΥΨΟΥΣ 2.450,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός: 2.450,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 26/07/2024 26/07/2024
16104
18/07/2024
Ημ.Δημ
19/07/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ & ΗΡΑΚΛΕΙΟ), ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 39.680,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 26/07/2024 26/07/2024

Ημ.Δημ
17/07/2024
Προληπτική Συντήρηση των Κέντρων Ενέργειας Υποσταθμοί και Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη των κτιριακών συγκροτημάτων στο Ηράκλειο για τα έτη 2024-2025, Υποέργο 1 της πράξης 5189964.
Προϋπολογισμός: 27.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/07/2024