Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία

Ημ.Δημ
06/05/2010
Ετήσια (2010) απεντόμωση και μυοκτονία των χώρων του Πανεπιστημίου Κρήτης που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη και στην πόλη του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 17/05/2010 17/05/2010
4587
03/05/2010

Ημ.Δημ
04/05/2010
Προμήθεια εργαστηριακού, βιομηχανικού χαρτιού κλπ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης έτους 2010
Προϋπολογισμός: 7.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/05/2010
4319
28/04/2010

Ημ.Δημ
04/05/2010
Ανάδειξη αναδόχου για τη λειτουργία του Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο Διεθνής διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/06/2010 21/06/2010 01/06/2010

Ημ.Δημ
03/05/2010
Διάφορες εκτυπώσεις για τις ανάγκες τμημάτων & υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 4.991,20€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
4441
30/04/2010

Ημ.Δημ
30/04/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση διασύνδεσης και τηλεφωνικών συσκευών καθως και του ενεργού εξοπλισμού και η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών του κτιρίου Κ1 της Φιλοσοφικής Σχολής
Προϋπολογισμός: 44.811,34€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 10/05/2010 10/05/2010