Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία

Ημ.Δημ
20/04/2010
Προμήθεια ξυλουργικού υλικού
Προϋπολογισμός: 5.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
3242
24/03/2010

Ημ.Δημ
12/04/2010
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού (χημικών αντιδραστηρίων, εργαστηριακών αναλωσίμων) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 26.985,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/05/2010 10/05/2010 05/05/2010

Ημ.Δημ
07/04/2010
Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Konica & Lanier
Προϋπολογισμός: 12.996,37€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
07/04/2010
Εργασίες συντήρησης server, Η/Υ και φωτοαντιγριφκού του Μ.Φ.Ι.Κ.
Προϋπολογισμός: 3.300,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
3141
23/03/2010

Ημ.Δημ
24/03/2010
Προμήθεια 22 στερεοσκοπίων και 5 μικροσκοπίων.
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/04/2010 15/04/2010 14/04/2010